0 items - 0

Loading..

Disclaimer

You are here : Artiplant > Disclaimer →

Disclaimer


Wij hebben met veel aandacht en zorg aan deze website gewerkt. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Artiplant geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van Artiplant, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.